Ψηφιακή βιβλιοθήκη Onleihe. Αρχική σελίδα

Seitenbereiche:
 

Information

 
 

We would like to know how satisfied you are with the Onleihe, our digital library, and how we can make the Onleihe even better.
Therefore, we would be pleased if you would help us by taking part in a short survey.
The survey will take no longer than 10 minutes! HERE you can find the survey.

 
 

Onleihe : Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Goethe-Institut

 
 

Με την Onleihe του Goethe-Institut μπορείτε να δανειστείτε και να κατεβάσετε μια μεγάλη γκάμα  ψηφιακού  υλικού ,  όπως eBooks, ePaper, eMusik, eAudios και  eVideos.

Η υπηρεσία αυτή διατίθεται στους  χρήστες των βιβλιοθηκών  του Goethe-Institut. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Onleihe, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ειδική Βοηθητική σελίδα μας.

Η αίτηση για την Onleihe πρέπει να γίνεται και στο αντίστοιχο Goethe-Institut. Παρακαλούμε επιλέξτε εδώ την χώρα σας.

 

Νέοι τίτλοι περισσότερα

Η προσφορά μας σε eΜagazine περισσότερα

Η προσφορά μας σε ePaper περισσότερα

Οι τίτλοι που έχουν επιστραφεί τελευταία περισσότερα

Τα δημοφιλέστερα περισσότερα

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite. Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können