Verbund lisando. Reise Know-How Germana - cuvânt cu cuvânt (Deutsch als Fremdsprache, rumänische Ausgabe)

Seitenbereiche:

Reise Know-How  Germana - cuvânt cu cuvânt (Deutsch als Fremdsprache, rumänische Ausgabe)

Reise Know-How Germana - cuvânt cu cuvânt (Deutsch als Fremdsprache, rumänische Ausgabe)

Autor*in: Som, O'Niel V.; Schöllkopf, Gabriela

Jahr: 2016

Sprache: Deutsch

Umfang: 208 S.

Verfügbar

Inhalt:
Kauderwelsch înseamn_:comunicare rapida, chiar dac_ nu se vorbe_te întotdeauna corect.± Gramatica se explic_ într-un limbaj simplu _i doar ceea ce este important.± Toate exemplele de propozi_ii sunt traduse de dou_ ori în limba român_; întâi traduse cuvânt cu cuvânt, iar apoi traduse la nivel literar român. Cu astfel de metode se va în_elege repede _i mai bine sistemul de vorbire a unei limbi str_ine _i este mai u_or de a forma rapid din cuvinte individuale o propozi_ie corect_.± comunicarea de baz_ este cea care o folo_este _i o vorbe_te lumea în via_a de zi cu zi.± Autorii sunt persoane care au c_l_torit mult, care au înv__at singuri limba str_in_ în _ara respectiv_ sau persoane care au la origine limba matern_.Ghidurile de conversa_ie Kauderwelsch nu sunt romane, ci sunt mai mult volume tradi_ionale de ghiduri de conversa_ie. Dac_ investi_i pu_in timp, înv__a_i câteva cuvinte _i le folosi_i în _ara respectiv_ vi se vor deschide u_i, ve_i ob_ine un zâmbet pe buze _i ve_i avea multe experien_e.Das bewährte Kauderwelsch-Prinzip mit Wort-für-Wort-Übersetzung eignet sich auch hervorragend zur Vermittlung der deutschen Sprache. Dieses Buch wendet sich an alle, die die rumänische Sprache beherrschen, und die schnell und unkompliziert Deutsch lernen möchten.

Titel: Reise Know-How Germana - cuvânt cu cuvânt (Deutsch als Fremdsprache, rumänische Ausgabe)

Autor*in: Som, O'Niel V.; Schöllkopf, Gabriela

Verlag: REISE KNOW-HOW

ISBN: 9783831746361

Kategorie: Sachmedien & Ratgeber, Reise & Abenteuer, Reiseführer nach Ländern & Regionen

Dateigröße: 19 MB

Format: PDF

1 Exemplare
1 Verfügbar
0 Vormerker

Max. Ausleihdauer: 21 Tage